Hygienisk design | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande

Hygienisk design

Hygienisk design underlättar användning, rengöring och underhåll av utrustning, vilket är avgörande för livsmedelssäkerheten. Våra utbildningar ger en grundläggande förståelse för vad som ingår i hygienisk design och vilka arbetssätt som krävs för att styra för en lämplig hygienisk design.

Live online

Allergi och specialkost för inspektörer – live online

Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder...

Läs mer och boka
Live online

Fördjupning för interna revisorer – live online

När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infall...

Läs mer och boka
Live online

Fördjupning i HACCP – live online

Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som ...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa BRC Food – live online

Larmen om mat som skadar eller gör konsumenter sjuka syns nästan dagligen i massmedia. Kraven på att k...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa FSSC 22000 – live online

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa IFS Food – live online

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligv...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa IP Livsmedel – live online

Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa ISO 14001 – live online

Lär dig om ISO 14001 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kraven på mil...

Läs mer och boka
Live online

Förstå och tillämpa ISO 28000 – live online

Lär dig om ISO 28000 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att proakt...

Läs mer och boka
Live online

Grundorsaksanalys i praktiken – live online

Om man inte vet orsaken till ett problem vet man heller inte hur det ska lösas för att förhindra uppre...

Läs mer och boka
Live online

HACCP för inspektörer – live online

Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer krav på livsmedelsföretagens hanteri...

Läs mer och boka
Live online

HACCP i praktiken – live online

Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper s...

Läs mer och boka
Live online

Hälsofaror i livsmedel – live online

Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap. Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vi...

Läs mer och boka
Live online

Intern revision för BRC Food – live online

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med ...

Läs mer och boka
Live online

Intern revision för IFS Food – live online

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med ...

Läs mer och boka
Live online

Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000 – live online

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Me...

Läs mer och boka
Live online

Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet – live online

Ledarskapet är avgörande hur väl en organisation lyckas med i arbetet med sitt ledningssystem och bygg...

Läs mer och boka
Live online

Märkning av livsmedel – live online

En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och int...

Läs mer och boka
Live online

Nyheternas dag med fokus FSSC 22000 version 6 – live online

Det är en ständig utveckling av standarderna för livsmedelsbranschen. På Nyheternas dag kommer vi foku...

Läs mer och boka
Live online

Revisionsteknik för inspektörer – live online

EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområ...

Läs mer och boka
Live online

Riskbaserad leverantörsrevision – live online

Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälj...

Läs mer och boka
Live online

Riskhantering hot och sabotage TACCP – live online

Livsmedelskedjan är sårbar för uppsåtliga attacker och varje aktör måste ta sitt ansvar skydda den mot...

Läs mer och boka
Live online

Riskhantering matbedrägeri VACCP – live online

Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgi...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Bakterier

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier! Utbildningen ger dig fördjupa...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Egenkontroll i servicehandel och fast food

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Egenkontroll i servicehandel och fast food!...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Egenkontroll i storhushåll

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Egenkontroll i storhushåll! Utbildningen ge...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Food Safety and HACCP – The Basics

Welcome to the online training Food Safety and HACCP – The Basics! This training provides you wi...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Fördjupning i matsäkerhet för storhushåll

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Fördjupning i matsäkerhet för storhushåll! ...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Grunder i matsäkerhet

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Grunder i matsäkerhet! Utbildningen ger di...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Lär känna FSSC 22000

Välkommen till onlineutbildningen Lär känna FSSC 22000! Utbildningen ger dig en kärnfull inblick i de ...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Lär känna HACCP

Välkommen till onlineutbildningen Lär känna HACCP – Codex Alimentarius! Utbildningen ger dig god...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Livsmedels egenskaper

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedels egenskaper! Utbildningen ger dig...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Livsmedelshygien i servicehandel och fast food

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedelshygien i servicehandel/fast food!...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Livsmedelshygien i storhushåll

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedelshygien i storhushåll! Utbildninge...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Märkning av förpackade livsmedel

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel! Utbildnin...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Matallergi och överkänslighet

Välkommen till onlineutbildningen Matallergi och överkänslighet! Utbildningen ger dig de viktigaste ku...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Matsäkerhet i barnomsorg

Välkommen till onlineutbildningen Matsäkerhet i barnomsorg! Utbildningen ger dig som är delaktig i enk...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Matsäkerhet i vård och omsorg

Välkommen till onlineutbildningen Matsäkerhet i vård och omsorg! Utbildningen ger dig som är delaktig ...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Mögel och jäst

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst! Utbildningen ger dig kun...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Parasiter

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter! Utbildningen ger dig fördjupa...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Personalhygien i livsmedelsindustrin

Välkommen till onlineutbildningen Personalhygien i livsmedelsindustrin! Utbildningen ger dig de kunska...

Läs mer och boka
Onlineutbildningar

Virus

Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Virus! Utbildningen ger dig fördjupade k...

Läs mer och boka
Anpassade

Allergi och specialkost för inspektörer

Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder...

Läs mer och boka
Anpassade

Diplomutbildning i HACCP

Vår diplomutbildning i HACCP genomförs under två dagar och med motsvarande kunskapskrav och mål som de...

Läs mer och boka
Anpassade

Egenkontroll i praktiken

Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med företagets egenkontroll för säkra livsmedel, på ...

Läs mer och boka
Anpassade

Fördjupning för interna revisorer

När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infall...

Läs mer och boka
Anpassade

Fördjupning i HACCP

Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som ...

Läs mer och boka
Anpassade

Fördjupning i revisionsteknik

I rollen som inspektör kan det vara stimulerande att få inspiration och nya infallsvinklar på sitt arb...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa BRC-standarder

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar på alla aktöre...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa FSSC 22000

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 bygger på certifiering enligt ISO 22000 tillsammans med en standard...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa IFS-standarder

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar på alla aktöre...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa IP Livsmedel

Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO 14001

Lär dig om ISO 14001 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kraven på mil...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO 22000

ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet tillämpas av olika företag i hela livsmedelskedjan. De...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO 28000

Lär dig om ISO 28000 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att proakt...

Läs mer och boka
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-standarder

ISO/TS 22002-serien omfattar standarder med krav på grundförutsättningar (PRP:er) för olika brancher i...

Läs mer och boka
Anpassade

Grundorsaksanalys i praktiken

Om man inte vet orsaken till ett problem vet man heller inte hur det ska lösas för att förhindra uppre...

Läs mer och boka
Anpassade

Grundorsaksanalys med 5 Varför?

Metoden 5 Varför? är en vedertagen och allmänt använd metod för orsaksanalys. Grunden är att svara på ...

Läs mer och boka
Anpassade

HACCP för inspektörer

Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer krav på livsmedelsföretagens hanteri...

Läs mer och boka
Anpassade

HACCP för restaurang & storhushåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur en egenkontroll baserad på HACCP byggs upp, implem...

Läs mer och boka
Anpassade

HACCP i praktiken

Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper s...

Läs mer och boka
Anpassade

Hälsofaror i livsmedel

Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vi...

Läs mer och boka
Anpassade

Inspiration i matsäkerhet

Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för ...

Läs mer och boka
Anpassade

Intern revision för BRC-standarder

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med ...

Läs mer och boka
Anpassade

Intern revision för IFS-standarder

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med ...

Läs mer och boka
Anpassade

Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet...

Läs mer och boka
Anpassade

Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet

Ledarskapet är avgörande hur väl en organisation lyckas med i arbetet med sitt ledningssystem och bygg...

Läs mer och boka
Anpassade

Livsmedelshygien i praktiken

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Efter utbildni...

Läs mer och boka
Anpassade

Märkning av livsmedel

En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och int...

Läs mer och boka
Anpassade

Matallergi och allergikost

Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder...

Läs mer och boka
Anpassade

Matsäkerhet för skolchefer och rektorer

Du som skolchef eller rektor är ytterst ansvarig för att eleverna serveras säker mat. Varje år inträff...

Läs mer och boka
Anpassade

Matsäkerhet i kris

Måltidsverksamheter måste planera för och vara beredda på det värsta. Enligt ansvarsprincipen ska säkr...

Läs mer och boka
Anpassade

Revisionsteknik för inspektörer

Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet. ...

Läs mer och boka
Anpassade

Riskbaserad leverantörsrevision

Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälj...

Läs mer och boka
Anpassade

Riskhantering för teknik/underhåll

Varje livsmedelsföretag behöver ha väl fungerande system för att proaktivt identifiera risker för livs...

Läs mer och boka
Anpassade

TACCP i praktiken

Företag och dess varumärken är även i olika grad utsatta för olika former av hot förknippade med sabot...

Läs mer och boka
Anpassade

VACCP i praktiken

Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgi...

Läs mer och boka