Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet

Ledarskapet är avgörande hur väl en organisation lyckas med i arbetet med sitt ledningssystem och bygga en positiv kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Organisationskulturen utgörs av flera olika lager och tar sig olika uttryck.

För att ha ett ledarskap som driver och utvecklar organisationen i rätt riktning är en av nycklarna insikter i betydelsen av det personliga ledarskapet samt hur team kan utvecklas. Det är många olika dimensioner att beakta och verktyg som kan användas i ledarskapet för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll för att driva och utveckla arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet. Du arbetar som t.ex. representant i ledningen, kvalitetschef, ledare för livsmedelssäkerhetsgrupp, hygiensamordnare eller arbetsledare.

Syfte

Ge inspiration till ledarskap för att driva ledningssystem och att skapa en god kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Innehåll

 • Kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet – bakgrund och teori
 • Krav på livsmedelssäkerhetskultur i standarder och livsmedelslagstiftningen
 • Organisationskulturens olika lager
 • Olika uttryck för kultur
 • Kulturspiralen – var är vi och vart är vi på väg?
 • Ledarskapets betydelse för kulturen, min roll och mitt ansvar
 • Påverkansfaktorer i mitt personliga ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Att skapa engagemang i team
 • Att skapa en stark och positiv kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet
 • Att mäta, utvärdera och sätta mål