Förstå och tillämpa ISO 14001 | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO 14001

Lär dig om ISO 14001 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Kraven på miljöhänsyn ökar från såväl marknaden som myndigheter. Allt fler företag inför miljöledningssystem för att kunna visa på att de tar sitt ansvar för miljön på ett trovärdigt sätt.

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på struktur och kontinuitet och innebär att minskad miljöpåverkan, riskreducering och bättre ekonomi går hand i hand.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets miljöarbete. Kursen är även utmärkt för företagets ledning.

Syfte

Ge deltagaren förutsättningar för att kunna vara drivande i företagets miljöledningsarbete, baserat på ISO 14001.

Innehåll

  • ISO 14001 – innehåll, tolkning och tillämpning
  • Ett livsmedelsföretags miljöpåverkan
  • Miljöutredning – att identifiera och bedöma företagets miljöaspekter och miljöpåverkan
  • Miljölagstiftning tillämplig på ett livsmedelsföretag
  • Miljöarbete som en naturlig del i strategisk och operativ verksamhet
  • Framgångsrikt förbättringsarbete
  • Att skapa engagemang för miljöarbete i hela organisationen

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av att införa miljöledningssystem i företag i livsmedelskedjan.