Intern revision för IFS-standarder | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Intern revision för IFS-standarder

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt IFS-standarderna.

För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

Vi anpassar innehåll och upplägg efter kundens önskemål och behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte

Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka IFS-standardens krav och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll

 • Syftet med och betydelsen av interna revisioner
 • Rollen som intern revisor
 • IFS-standarden – struktur, innehåll och tolkning
 • Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
 • HACCP, PRP och CCP
 • Revisionsmetodik
 • Fråge- och intervjuteknik
 • Stickprovsteknik
 • Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
  och följa upp en intern revision