Märkning av livsmedel - live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Märkning av livsmedel – live online

En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror.

Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven.

Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

Märkning

Utbildningen gav mig ökad förståelse och kunskap gällande märkning av livsmedel samt vetskap om relevant information och var man hittar den. Den har ett bra upplägg med tydlighet, bra tempo, lagom många och långa pauser. Utbildaren är väldigt erfaren och kunnig vilket gjorde utbildningen mycket givande."

Astrid Folin

Kvalitetsutredare – Lidl Sverige KB

Märkning

Utbildningen gav mig en fördjupning i märkningslagstiftningen och svar på många funderingar jag haft. Upplägget var bra med föreläsningar som varvades med övningar i grupp och möjligheten att ställa frågor under utbildningen."

Sandra Löfstedt

Kvalitetschef – Härryda Karlsson

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.

Syfte

Att utveckla deltagarnas kunskap om lagstiftningens krav på märkning av livsmedel.

Innehåll

  • Centrala begrepp relaterat till märkning och livsmedelsinformation
  • Livsmedelslagstiftning relaterat till märkning och redlighet
  • EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  • Obligatorisk märkning med fokus på allergener, ursprung, näringsdeklaration samt aromer och tillsatser
  • Översikt på frivillig märkning förknippat med näringspåståenden, fri från, spår av och miljömärkning
  • Viktiga faktorer för att skapa en korrekt märkning

Föreläsningar varvas med praktiska övningar i att bedöma märkning av produkter.

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter med flera års erfarenhet av arbete med livsmedelsrelaterade hälsofaror, märkning och produktsäkerhet/HACCP samt revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.