Märkning av livsmedel | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Märkning av livsmedel

En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror.

Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven.

Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

Märkning

"Utbildningen gav mig mer kunskap om vad jag får och inte får skriva på etiketterna när jag designar dom. Vad som måste finnas med och varför. Upplägget där föreläsning varvas med övningar som bidrar till erfarenhetsutbyte med andra företag gör utbildningen mycket givande. Utbildaren gjorde ett strålande jobb genom sin kunskap, föreläsningar och att kunna se saker ur flera olika perspektiv."

Olivia Byman

Marknad – Herrljunga Cider AB

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.

Syfte

Att utveckla deltagarnas kunskap om lagstiftningens krav på märkning av livsmedel.

Innehåll

  • Centrala begrepp relaterat till märkning och livsmedelsinformation
  • Livsmedelslagstiftning relaterat till märkning och redlighet
  • EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  • Obligatorisk märkning med fokus på allergener, ursprung, näringsdeklaration samt aromer och tillsatser
  • Översikt på frivillig märkning förknippat med näringspåståenden, fri från, spår av och miljömärkning
  • Viktiga faktorer för att skapa en korrekt märkning

Föreläsningar varvas med praktiska övningar i att bedöma märkning av produkter.

Utbildningen leds av konsulter med flera års erfarenhet av arbete med livsmedelsrelaterade hälsofaror, märkning och produktsäkerhet/HACCP samt revisioner av ledningssystem i livsmedelskedjan.