Grundorsaksanalys i praktiken | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Grundorsaksanalys i praktiken

Om man inte vet orsaken till ett problem vet man heller inte hur det ska lösas för att förhindra upprepning.

Förmågan att leda och bidra i processer där grundorsaker söks för avvikelser är avgörande i ett företags förbättringsarbete.

På den här utbildningen får du öva på verktyg för grundorsaksanalys och skapa egna insikter i vad som krävs för att lyckas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller deltar i förbättringsarbete och hantering av avvikelser.

Syfte

Att utveckla förmågan att utföra grundorsaksanalyser genom att tillämpa metoder och verktyg.

Innehåll

  • Processen för ständiga förbättringar
  • Korrigerande och förebyggande åtgärder
  • Grundorsaksanalysens grunder – vad, varför och när
  • Metoder och verktyg för grundorsaksanalys
  • Att leda processen – från grundorsaksanalys till en etablerad förbättring
  • Övningar i att göra grundorsaksanalys med olika metoder och verktyg

Utbildningen kännetecknas av delaktighet och aktivitet hos deltagaren. Kortare föreläsningspass varvas med övningar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med ledningssystem och förbättringsarbete.