Livsmedelshygien i praktiken | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Livsmedelshygien i praktiken

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet.

Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska i storhushåll och restaurang samt hur de kan förebyggas.

Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet. Innehållet i kursen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer för grundkurs i livsmedelshygien.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.

Syfte

Ge deltagaren kunskaper i livsmedelshygien och hur hälsofaror kan förebyggas i praktiken.

Innehåll

  • Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
  • Livsmedelsburna hälsofaror – deras spridningsvägar och effekter
  • Mikroorganismer som orsakar matförgiftningar
  • Att hindra matförgiftningar
  • Överkänslighet och livsmedelsallergier
  • Grundförutsättningar för säkra livsmedel
  • Personlig hygien
  • Lagstiftning och ansvarsförhållanden

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang och storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.