Riskhantering hot och sabotage TACCP - live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Riskhantering hot och sabotage TACCP – live online

Livsmedelskedjan är sårbar för uppsåtliga attacker och varje aktör måste ta sitt ansvar skydda den mot sabotage och hot. Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt är avgörande för att förstå hotbilder samt hantera risker och händelser. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för sabotage vilka kan påverka produkter och leveranser.

Det gäller att ha en lämplig organisation samt praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. I det ingår att agera förebyggande och respondera vid incidenter och händelser.

På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap och de metoder som finns inom området som rör TACCP och food defence.

 

TACCP

"Utbildningen ger grundläggande kunskaper men erbjuder också fördjupning inom ämnet. Den är omfattande och värdefull för vårt arbete med riskhantering."

Carina Karlsson

Sr. FSQA Manager – Aryzta Bakeries Nordic

TACCP

"Diskussionerna ger insikt i hur komplext och utmanande det kan vara att hantera och bedöma. En bra mix av teori och praktiska exempel som är enkla att applicera i vår typ av verksamhet. En kunnig, intresserad och engagerad utbildare gör utbildningen givande."

Carina Karlsson

Sr. FSQA Manager – Aryzta Bakeries Nordic

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets arbete med säkerhet. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, kvalitet, fastighet och logistik.

Syfte

Ge kunskap om hot och sabotage och hur de kan hanteras i livsmedelkedjan samt ge inblick i metoder för sårbarhetsbedömning, TACCP.

Innehåll

  • Hot och sabotage – bakgrund och centrala begrepp
  • Hot och sabotage – exempel och risker
  • Att identifiera och bedöma risk för hot/sabotage – var, hur och när är vi sårbara?
  • Kraven på sårbarhetsbedömning i olika standarder
  • Översikt på modeller och verktyg för sårbarhetsbedömning – TACCP (food defence plan)
  • Metod för sårbarhetsbedömning
  • Sårbarhetsbedömning av hot och sabotage
  • Styrning, övervakning och verifiering på rätt nivå

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.