Revisionsteknik för inspektörer - live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Revisionsteknik för inspektörer – live online

EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision.

På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

Revisionsteknik

"Utbildningen gav mig många användbara verktyg för att kunna utvecklas i min yrkesroll som livsmedelsinspektör. Den håller en hög kvalitet med relevant innehåll och ger stor möjlighet till egen utveckling. Upplägget är genomtänkt med en bra blandning mellan föreläsningspass och grupparbeten. Utbildaren står för hög kvalitet, kompetens och erfarenhet!"

Jenny Söderholm

Miljöinspektör – Umeå kommun

Revisionsteknik

"Utbildningen gav väldigt mycket och speciellt för mig som är relativt ny inom min yrkesroll. Ett måste att gå för alla som utbildningen är lämplig för. Den gav mig mycket mer kött på benen när det kommer till revision och revisionsteknik. Utbildningen kännetecknas mest av dess tydlighet med utbildningens mål men även processen till målet. Innehållet höll en hög nivå samtidigt som allt var väldigt lättförstått. Vår utbildare hade kompetens av högsta grad samtidigt som han var väldigt lättsam och inbjudande av sig. Det märktes tydligt att utbildningen var avsedd för oss deltagare!"

David Älgamo Lindh

Livsmedelsinspektör – Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

Syfte

Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot kraven i gällande livsmedelslagstiftning på rätt sätt.

Innehåll

  • Krav på revision i lagstiftningen
  • Skillnader på kontrollmetoderna revision och inspektion
  • Revisionsteknik – att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision
  • Frågeteknik – att ställa rätt frågor och på rätt sätt
  • Att tänka på vid revision av olika delar av livsmedelslagstiftningen
  • Att agera i rollen som revisor
  • Träning i att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.