Matsäkerhet i kris | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Matsäkerhet i kris

Måltidsverksamheter måste planera för och vara beredda på det värsta. Enligt ansvarsprincipen ska säkra offentliga måltider även kunna serveras i kris. Utbildningen ger dig kunskap och insikter i hur er måltidsverksamhet kan förberedas och anpassas för att garantera matsäkerhet i en kris.

Under utbildningen övar ni tillsammans och får med er användbara tips och verktyg för er krisberedskap. Under utbildningen beaktas relevanta vägledningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig arbetar inom offentlig måltidsverksamhet, t.ex. barnomsorg, skola, äldreomsorg och vårdinrättningar.

Syfte

Att ge grundläggande kunskap om och förståelse för krissituationer samt hur risker för matsäkerhet kan hanteras.

Innehåll

  • Vad är en kris?
  • Olika krissituationer i ett kök
  • Matsäkerhetsrisker vid kris
  • Hantering av risker för matsäkerhet vid kris
  • Krisrätter
  • Hur reagerar individer i krissituationer
  • Övningar

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med matsäkerhet inom måltidsverksamheter och livsmedelsföretag.