Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1 | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-standarder

ISO/TS 22002-serien omfattar standarder med krav på grundförutsättningar (PRP:er) för olika brancher i livsmedelskedjan. T.ex. ISO/TS 22002-1 innehåller krav på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i företag som tillverkar livsmedel.

Standarder inom ISO/TS 22002-serien är en specifikation som definierar nivåkrav för grundförutsättningar som saknas i ISO 22000. Dessa standarder är tänkta att användas tillsammans med ISO 22000.

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med lämplig standard inom ISO/TS 22002-serien.

På utbildningen ger vi dig en god kunskap i lämplig ISO/TS 22002-standard och vad som är viktigt att tänka på när den tillämpas tillsammans med ISO 22000.

För den som önskar veta mer om certifieringsmöjligheterna inom FSSC 22000 och dess krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet rekommenderas att du kompletterar denna utbildning med en utbildning i ISO 22000.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte

Ge deltagaren en god kunskap i lämplig ISO/TS 22002-standard och idéer till hur kraven kan omsättas i verksamheten och ledningssystemet för livsmedelssäkerhet.

Innehåll

  • ISO/TS 22002-X – bakgrund och användningsområde
  • ISO/TS 22002-X – översikt och centrala begrepp
  • Kravelement – tolkning och tillämpning
  • Krav på grundförutsättningar i ISO 22000
  • Att framgångsrikt etablera rutiner och program för krav i ISO/TS 22002-standard
  • Certifiering enligt ISO 22000 och ISO/TS 22002-X genom FSSC 22000

Utbildningen genomförs normalt under 1 dag.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.