Intern revision för ISO /FSSC 22000 live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000 – live online

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000.

Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt.

För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

 

ISO 22000

"Utbildningen gav mig en gedigen faktagrund att stå på i mitt fortsatta arbete – men framförallt gav den mig en riktig inspirationsskjuts! Utbildaren var mycket engagerad och påläst med bra instuderings- och föreläsningsmaterial. Genom entusiasm och nya infallsvinklar utmanade utbildaren också mina tankar och föreställningar på ett mycket givande sätt."

Siri Bäck

QEHS-specialist – Arla Foods

Intern revision

Utbildningen gav mig en större insikt i standarderna som helhet och hur de ska nyttjas i mina framtida internrevisioner. Jag fick förståelse för hur hela flödet går till i en internrevision, från början till slut. Det var tydligt att utbildarens mål var att verkligen få alla att förstå och bli engagerade. I utbildningen fick vi mycket information och upplägget gjorde att det var lätt att ta till sig."

Jessica Jönsson

Quality Specialist – Solina Group

Intern revision

"Utbildningen gav mig en bättre inblick i standardens krav och många tips på vad som måste göras och vad som bör undvikas vid revisioner. Utbildarens engagemang, presentationens innehåll och övningarna gjorde det till en lärorik, intressant och givande utbildning."

Emna Hmaied

Operations Coordinator – Arla Foods AB

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte

Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll

  • Syftet med och betydelsen av interna revisioner
  • Rollen som intern revisor
  • ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning
  • Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
  • HACCP, PRP och OPRP
  • Revisionsmetodik
  • Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera och följa upp en intern revision

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.