Grundorsaksanalys med 5 Varför? | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Grundorsaksanalys med 5 Varför?

Metoden 5 Varför? är en vedertagen och allmänt använd metod för orsaksanalys. Grunden är att svara på frågan Varför? minst med 5 gånger. För att få ut mer av metoden och att den blir ett mer användbart verktyg kan den behöva tillämpas i olika varianter.

Förmågan att leda och bidra i processer där grundorsaker söks för avvikelser är avgörande i ett företags förbättringsarbete.

På den här utbildningen får du öva på metoden 5 Varför? i olika varianter och skapa egna insikter i vad som krävs för att lyckas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller deltar i förbättringsarbete och hantering av avvikelser med metoden 5 Varför?.

Syfte

Att utveckla förmågan att utföra orsaksanalyser genom att tillämpa metoden 5 varför? med olika angreppssätt.

Innehåll

  • Processen för ständiga förbättringar
  • Grundorsaksanalysens grunder – vad, varför och när
  • Olika metoder och verktyg för grundorsaksanalys
  • Fördjupning i metoden 5 Varför?
  • Vanliga fallgropar
  • Övningar i att göra orsaksanalys med 5 Varför? med olika angreppssätt

Utbildningen kännetecknas av delaktighet och aktivitet hos deltagaren. Kortare föreläsningspass varvas med övningar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med ledningssystem och förbättringsarbete.