Riskhantering matbedrägeri VACCP - live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Riskhantering matbedrägeri VACCP – live online

Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 5-10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag behöver agera proaktivt för att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke.

Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för matbedrägerier och hur de kan hanteras i olika delar av livsmedelkedjan.

VACCP

"Utbildningen ger grundläggande kunskaper men erbjuder också fördjupning inom ämnet. Den är omfattande och värdefull för vårt arbete med riskhantering. Diskussionerna ger insikt i hur komplext och utmanande det kan vara att hantera och bedöma. En bra mix av teori och praktiska exempel som är enkla att applicera i vår typ av verksamhet. En kunnig, intresserad och engagerad utbildare gör utbildningen givande."

Carina Karlsson

Sr. FSQA Manager – Aryzta Bakeries Nordic

VACCP

"Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

Hans Wickström

Mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet för att hantera matbedrägerier. Du arbetar inom t.ex. inom kvalitet, inköp, leverantörsrevisioner, produktutveckling, marknad och ekonomi.

Syfte

Ge kunskap om matbedrägerier och hur de kan hanteras i livsmedelkedjan samt ge inblick i metod för sårbarhetsbedömning, VACCP.

Innehåll

  • Matbedrägerier – bakgrund och centrala begrepp
  • Matbedrägerier – exempel och risker
  • Att identifiera och bedöma risk för matbedrägeri – var, hur och när är vi sårbara?
  • Kraven på sårbarhetsbedömning i olika standarder
  • Översikt på modeller och verktyg för sårbarhetsbedömning – VACCP
  • Metod för sårbarhetsbedömning
  • Sårbarhetsbedömning av matbedrägerier
  • Styrning, övervakning och verifiering på rätt nivå

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.