Fördjupning i revisionsteknik | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Anpassade

Fördjupning i revisionsteknik

I rollen som inspektör kan det vara stimulerande att få inspiration och nya infallsvinklar på sitt arbetssätt.

Hur kan jag förbättra min revisionsteknik? Hur kan vi lösa knäckfrågor i våra revisioner? Hur tänker och arbetar inspektörer på andra kommuner/kontrollmyndigheter?

Under en stimulerande dag fördjupas din kunskap i revisionsteknik och vi skapar underlag för ökad effektivitet och träffsäkerhet inför kommande revisioner.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör och har genomgått utbildning i revisionsteknik.

Syfte

Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i revisionsteknik och ge inspiration och idéer för hur revisioner inom den offentliga kontrollen kan utvecklas.

Innehåll

  • Rollen som revisor
  • Att trimma revisionsprocessen
  • Att fördjupa revisionstekniken
  • Uppföljning och analys av utförda revisioner
  • Erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer och knäckfrågor
  • Övning i att analysera revisionssituationer inkl. rollspel

Upplägget omfattar diskussion, övning och strukturerat erfarenhetsutbyte samt kortare föreläsningspass och rollspel.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i företag i livsmedelskedjan.