Förstå och tillämpa ISO 28000 - live online | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Live online

Förstå och tillämpa ISO 28000 – live online

Lär dig om ISO 28000 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att proaktivt hantera säkerhetsrisker förknippade med din organisation och er leveranskedja.

Kraven på att organisationer i leveranskedjan för livsmedel har certifierade, eller på annat sätt verifierade, ledningssystem för säkerhetsledning ökar.

På utbildningen får du veta hur olika säkerhetsrisker kan bedömas och hanteras samt hur processer kan integreras i en organisations ledningssystem på ett framgångsrikt sätt.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets säkerhetsledning. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, fastighet och logistik.

Syfte

Ge deltagaren förutsättningar för att kunna vara drivande eller delta i företagets säkerhetsledningsarbete, baserat på ISO 28000.

Innehåll

  • Centrala begrepp och aktörer
  • ISO 28000 – innehåll, tolkning och tillämpning
  • Hot mot och sårbarheter i livsmedelskedjan
  • Legala villkor, bestämmelser och krav på egenkontroll
  • Säkerhetsriskbedömning och etablering av säkerhetsåtgärder
  • Övervakning, verifiering, utvärdering och förbättring
  • Skillnader och likheter med andra certifieringsprogram och modeller, t.ex. FSSC 22000, TACCP
  • Framgångsrik implementering av säkerhetsledningssystem

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av att införa ledningssystem för att hantera risker i livsmedelsföretag.