Matsäkerhet i offentliga måltider - ett uppdrag även i kris | Bergström & Hellqvist
25 års erfarenhet
Skräddarsydda utbildningar
Branschledande
Blogg

Matsäkerhet i offentliga måltider – ett uppdrag även i kris

Tre miljoner offentliga måltider serveras varje dag i Sverige. Det är måltider till bland annat barnomsorg, skola, äldreomsorg och vårdinrättningar. Måltiderna är en viktig grundpelare för att vårt samhälle ska fungera. Arbetet med att förse samhället med säkra offentliga måltider ska även kunna pågå mitt i en pågående krishantering. I en osäker omvärld ställer det ökade och nya krav på kunskap, medvetenhet, krisberedskap och ledarskap.

Offentlig måltidsverksamhet är klassad som en samhällsviktig verksamhet som kommunerna ansvarar för att upprätthålla. I livsmedelslagstiftningen är det reglerat att maten som släpps ut på marknaden eller serveras måste vara säker att konsumera. Ingen konsument ska riskera att bli sjuk eller skadad av att äta mat. Ansvaret och uppdraget är det samma i kris.

Dagligen serveras måltider enligt ordinarie uppdrag och väl inarbetade rutiner. Detta baserat på en verksamhetsanpassad egenkontroll för matsäkerhet framarbetad för normala förhållanden. Många saker och förutsättningar tar vi kanske för givet. Men förhållandena kommer sannolikt inte alltid vara de bästa. Så måltidsverksamheter måste alltid vara beredda på det värsta. Det kräver noggrann planering och krisberedskap. Enligt ansvarsprincipen ska offentliga måltider även serveras ifall utgångsläget ändras. Strömavbrott, kontaminerat vatten, avsaknad av kritisk köksutrustning, uteblivna inleveranser eller kraftig väderpåverkan. Det är bara några exempel på fredstida händelser som kan utmana uppdraget att servera säkra offentliga måltider.

Metoderna för hur olika kommuner väljer att arbeta för att i kris kunna fortsätta erbjuda tillräckliga volymer av säkra måltider varierar. Att ansvariga tar initiativ för att effektivt och ändamålsenligt förbereda sina verksamheter på nya arbetsmetoder och annorlunda förutsättningar är centralt. Vilka krisrätter har vi? Vad gör vi om vi inte har tillgång till elektricitet eller utrustning?

Att bygga medvetenhet om vilka risker som kan uppstå vid saknade förutsättningar är en del av det förbyggande arbetet. Det krävs för att kunna respondera på en kris och upprätthålla den offentlig måltidsverksamheten. Oavsett hur lång krisen blir. Utbildning, övning och samverkan är kritiskt för att kunna upprätthålla detta samhällsviktiga uppdrag. Under en kris är säkra offentliga måltider avgörande för att upprätthålla samhällets funktioner och alla som arbetar med offentliga måltider är nyckelpersoner.

Bergström & Hellqvist erbjuder en ny utbildning för måltidsverksamhet Matsäkerhet i kris.